Изготвяне на дизайн
за уеб страница

Основата на всеки уеб сайт

осъществи контакт

КАКВО Е УЕБ ДИЗАЙН?

Уеб дизайнът е процесът на планиране, концептуализиране и подреждане на съдържание онлайн. Днес проектирането на уеб сайт надхвърля естетиката и включва цялостната функционалност на уебсайта.

Уеб дизайнът включва също уеб приложения, мобилни приложения и дизайн на потребителски интерфейс.

Много хора и дори агенции за дигитален маркетинг бъркат понятието уеб дизайн с разработка на уеб страница (от англ. Web Development).

Докато второто (т.н. потребителски интерфейс, от англ. User Interface – UI) се занимава с кодирането, въвеждането на копирайтинг текстове, графики и функционалността на уеб сайтове, то уеб дизайна (още наричан потребителски опит, от англ.

User Experience – UX) се концентрира над това, как страницата изгелжда и се възприема от посетителите – тяхното преживяване докато са на Вашия уеб сайт.

Тези две дисциплини са неразделно свързани и все пак самостоятелни компоненти.

КАКВО Е UX ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПИТ?

Най-кратко казано, дизайнът на потребителския интерфейс е свързан с цялостното преживяване на потребителя на Вашия сайт:

Потребителите намират ли го за атрактивен?

Интуитивни ли са интерактивните елементи?

Дали дизайнът се възприема естествено и предизвиква ли положителен отзив?

Работата на уеб дизайнера е да усъвършенства и най-малките детайли на уебсайта: цветови палитри, съвместимост на шрифтове, изображения, формуляри, менюта, анимации, задействани от курсора на мишката, бутони и др.

Дизайнерите на уеб сайтове разчитат на проучвания и тенденции в дизайна, анализ на индустрията и принципи на уеб дизайна, за да създадат интерфейс и взаимодействия, които за потребителите са удобни и уверени при използване.

И все пак, в днешно време уеб дизайнерът и уеб разработчикът има почти едни и същи задачи и отговорности и ролята често се заема от едно лице. Дори понятията UX и UI дизайнер често имат противоречиви или сходни характеристики и описания.

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ – НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ.

С удоволствие ще поговори мс Вас, за Вашето дигитално бъдеще!